Λογιστικό γραφείο taxfix

Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο Αναστασάς Ε.Ε παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της εξειδικευμένης ομάδας των εσωτερικών συνεργατών που διαθέτει.

Εξυπηρετεί υπεύθυνα, αξιόπιστα και έγκυρα τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους και νομικής μορφής. Το λογιστικό γραφείο Αναστασάς απόλυτα προσηλωμένοι στην διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας και βρισκόμαστε συνεχώς στο πλευρό τους, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και τηλεφωνική εξυπηρέτηση διευρυμένου ωραρίου, για οποιοδήποτε λογιστικό, φορολογικό ή ασφαλιστικό και εργατικό ζήτημα τους απασχολεί.

Υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου προς τους ιδώτες:

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Αιτήσεις για επιδόματα και βοηθήματα

Διεκπεραίωση μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού

Υποβολή μισθωτηρίων – υποβολή λήξεων μισθώσεων

Βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnb, HomeAway κτλ)

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Ζητήματα κληρονομιάς, γονικών παροχών και δωρεές

Διαδικασίες αποφυγής διπλής φορολόγησης

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών

Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)

Υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου προς τις επιχειρήσεις:

Ίδρυση / Διακοπή εργασιών

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών

Σύνταξη ταμειακών ροών

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων

Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων

Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια

Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ)

Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας

Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών

Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)

Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων

Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών

Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων

Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Συμβουλευτική για πάσης φύσεως εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα

Γράψτε μια κριτική

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αμαλιάδος 18
Αθήνα 115 23 Gr
Οδηγίες πρόσβασης

Επικοινωνία