Μέσω της υπηρεσίας του ιστοτόπου anywho.gr παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα:

α) να αναζητήσει από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα του επαγγελματία ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία πληκτρολογώντας τον νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας.

Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης επιτρέπεται να κάνει ορισμένο αριθμό αναζητήσεων ανά ημέρα, ο οποίος ανέρχεται στις 20 αναζητήσεις.

β) να εντοπίσει στον γεωγραφικό χάρτη που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο που ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, τον τρόπο να μεταβεί σε αυτή, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος κοντά στην έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία

Για διευκόλυνση των χρηστών της υπηρεσίας και με κριτήριο την κατηγορία επιχειρήσεων ή επαγγελματιών φυσικών προσώπων στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου υπάρχουν οι δημοφιλέστερες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οπότε επιλέγοντας ο χρήστης μία από αυτές και προσδιορίζοντας τον τόπο που τον ενδιαφέρει, μπορεί γρήγορα να αναζητήσει την πληροφορία που ψάχνει.

Η σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων μπορεί να επηρεάζεται απο την ημερομηνία καταχώρισης/επεξεργασίας, βαθμολογία, τρόπο λειτουργίας της σελίδας εμφάνισης (πχ web cache) κτλ.

Αποποιηση ευθυνων

Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Το anywho.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. H εφαρμογή της δρομολόγησης από διεύθυνση σε διεύθυνση ή σε σημείο ενδιαφέροντος είναι αποτέλεσμα αλγορίθμου και ενδέχεται να μην είναι ή συντομότερη δυνατή.

Το anywho.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς.

Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται ότι η εταιρεία υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Ʃτην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα της εταιρείας και ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη του σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Ο χρήστης θα πρέπει να ενεργεί με προσοχή και να ενημερώνεται για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.

Το anywho.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα anywho.gr .

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ʃε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙƩΗƩ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩƩΕΙƩ ƩΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Η επιχείρηση, ο επαγγελματίας που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του anywho.gr θα πρέπει: να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται απο το anywho.gr στην σχετική αίτηση για καταχώριση να ενημερώνει επιμελώς το anywho.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς καi να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗƩ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω της ειδικής φόρμας option out https://www.anywho.gr/option-out/ του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου.

Όροι διαφημιζOμενων

Η επιχείρηση η ο επαγγελματίας για τον οποίο το anywho.gr έχει εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για μία ή περισσότερες υπηρεσίες αποδέχεται με την έκδοση του τιμολογίου αυτομάτως όλους τους παρακάτω όρους.

To anywho.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τον πελάτη.

Ο χρήστης/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το anywho.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ή και των υπηρεσιών της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων.

To anywho.gr δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών του.

Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες του anywho.gr. γίνονται βάσει του εκάστοτε τιμολογίου και το οποίο μπορεί να τροποποιείται άπαξ του έτους χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες του anywho.gr μπορεί να ειναί διαφορετικές απο καταχώριση σε καταχώριση.

Διακοπη καταχωρισης στο anywho.gr

Το anywho.gr δικαιούται να διακόψει την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη:

  • Όταν καθυστερείται η εξόφληση των τιμολογίων.
  • Όταν για οποιοδήποτε λόγο το web site του πελάτη προκαλεί δυσλειτουργία των web server.
  • Όταν ο πελάτης έχει συνδέσει διαφημιστική καμπάνια προς την σελίδα καταχώρισης του.
  • Ʃε περίπτωση όπου ο πελάτης με τη συμπεριφορά του δημιουργεί άμεσο κίνδυνο ουσιωδών συμφερόντων του anywho.gr.
  • Όταν ο πελάτης ζητήσει προνομιακή προβολή εις βάρος άλλων διαφημιζόμενων η αφαίρεση των ανταγωνιστών του από τον κατάλογο anywho.gr παραβιάζοντας έτσι τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας του anywho.gr
  • Όταν οι κριτικές της επιχείρησης η του επαγγελματία στο google bussines προέρχονται απο μη πελάτες “quid pro quo” (υπαλλήλους, φίλους ή οικογένεια κτλ)
  • Όταν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος μεταξύ του anywho.gr και του διαφημιζόμενου.
  • Όταν ο πελάτης δεν έχει ξοφλήσει οποιαδήποτε οφειλή από άλλες παροχές του anywho.gr όπως κατασκευή σελίδας, seo κτλ.
  • Όταν ο πελάτης παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του anywho.gr (αντιγραφή κειμένων, κώδικα, layout κτλ)

Δωρεάν καταχωρίσεις

Απο 01/01/2023 όλες οι δωρεάν καταχωρίσεις είναι σε διαδικασία διαγραφής απο τον κατάλογο.

Εξαίρεση αποτελούν:

α) οι καταχωρίσεις που έχουν προταθεί από χρήστες και έχουν την έγκριση για δωρεάν καταχώριση από το anywho.gr.

β) οι καταχωρίσεις που έχουν γίνει με promo code.

γ) που αποτελούν editor choice.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κατά καιρούς, το anywho.gr ενδέχεται να προσφέρει δοκιμαστικές Συνδρομές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή»). Tο anywho.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει τις προϋποθέσεις για μια δοκιμή και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή της σελίδας https://www.anywho.gr/terms-of-use/ είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Τελευταία τροποποίηση, 7 Σεπτεμβρίου 2022 – DAS LAW