Βασίλης Σωτηρόπουλος

GDPR, Δίκαιο Διαδικτύου, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Προστασία προσωπικών δεδομένων
5.0
Μαυρομιχάλη 9
Αθήνα 106 79 GR

Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Ιγγλεζάκη

Δίκαιο Διαδικτύου, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Μοναστηρίου & Οδυσσέως 7, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

Δικηγόρος Έλενα Σπυροπούλου

Δίκαιο Ιντερνετ, GDPR, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Prοtection Officer)
Μαυρομιχάλη 40, Αθήνα

Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Θεόδωρος Χίου και Συνεργάτες

Πνευματική Ιδιοκτησία | Σχέδια & Υποδείγματα | Ευρεσιτεχνίες | Σήματα
Ασκληπιού 79, Αθήνα

Ελευθερία Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο

Αστικό Δίκαιο, Ποινικά αδικήματα, Προστασία στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Πνευματικά δικαιώματα.
26ης Οκτωβρίου 26, Θεσσαλονίκη

Άννα Μαρία Φίλιππα & Συνεργάτες

Δικηγορικό γραφείο Άννα Μαρία Φίλιππα & Συνεργάτες
Michalakopoulou 194
Athens 115 27 GR

Βασίλειος Τσιότσικας, LL.B, LL.M

Δικηγόροι ηλεκτρονικού εγκλήματος, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Δίκαιο Ιντερνετ
Αγγέλου Τερζάκη 5, Νέα Ερυθραία - Αθήνα

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου & Συνεργάτες

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου
Σκουφά 64, Αθήνα

Δικηγορικό Γραφείο Ζιαμπάρα

Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη Ζιαμπάρα - Ηλεκτρονικό έγκλημα
Χωματιανού 31
Αθήνα GR

Μίνα Ζούλοβιτς LL.M Computer & Com/tions Law

Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος L.L.M, Partner Zoulovits-Kontogeorgou Law Firm
Σωρού 14, Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες ενότητας

Ο όρος «δίκαιο πληροφορικής» αναφέρεται και απο πολλούς ιδίως στο εξωτερικό και ως δίκαιο της πληροφορίας (Information Law), δίκαιο η/υ (Computer Law) κτλ χωρίς να αλλάζει κάτι διότι αναφέρονται ουσιαστικά στο ίδιο αντικείμενο.

Ειδικότερα αντικείμενα στο δίκαιο της πληροφορικής μπορεί να περιγραφούν ως το «δίκαιο του διαδυκτίου», «δίκαιο του ηλεκτρονικό εμπορίου», «δίκαιο λογισμικού» «δίκαιο ηλεκτρονικού εγκλήματος»

Συνήθεις Ερωτήσεις απαντήσεις

Οι δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα σε αυτόν τον τομέα του δικαίου εκπροσωπούν ιδιώτες και επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Συμβάλλουν στη διάρθρωση των συναλλαγών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών με τρόπο που μεγιστοποιεί το οικονομικό όφελος του πελάτη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις.

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στην πρόβλεψη πιθανών πηγών διαφωνίας μεταξύ των μερών μιας συναλλαγής και στη διαμόρφωση συμφωνιών που αντιμετωπίζουν αυτές τις ανησυχίες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο δικαστικών διαφορών.

Το δίκαιο του Διαδικτύου μπορεί να περιγραφεί ως ο τομέας του δικαίου όπου το Διαδίκτυο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη νομική ανάλυση. Το υφιστάμενο δίκαιο, μερικές φορές μετά από ερμηνεία, χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση ζητημάτων δικαίου του Διαδικτύου. Πολλοί νόμοι θεσπίστηκαν όταν το Διαδίκτυο δεν υπήρχε ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα.

Αυτοί οι νόμοι δεν προορίζονταν ποτέ για το Διαδίκτυο, όπου ένα και μόνο “κλικ” μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες για μεγάλο αριθμό χρηστών. Στην Ελλάδα μόνο το ποσοστό χρηστών ξεπερνά το 80% του πλυθυσμού.

Με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου προστίθονται συνεχώς νέοι κανόνες που συντάσονταί πλέον ειδικά για την χρήση του Διαδίκτυου, μερικοί απο αυτούς του κανόνες αφορούν την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, τα cookies, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις τα πνευματικά δικαιώματα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Το ισχύον νομικό πλαίσιο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Όταν εμφανίστηκε το Διαδίκτυο, οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν φαινόταν απαραίτητες. Ωστόσο, με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό χρηστών και την ευρεία ποικιλία των επιγραμμικών δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο δεν μπορούν μείνουν χωρίς νομοθετική ρύθμιση. Το δίκαιο του Διαδικτύου εξετάζει τα νομικά συναφή χαρακτηριστικά του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αναλύει τους διάφορους τομείς του δικαίου του Διαδικτύου: Διαδικτυακή διακυβέρνηση, πνευματική ιδιοκτησία, ηλεκτρονικό εμπόριο, έγκλημα στον κυβερνοχώρο και κυβερνοασφάλεια, καθώς και προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα.