Δικηγόροι Ιντερνετ Δίκαιο ιντερνετ - Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Δικηγόροι διαδικτύου

Το δίκαιο του ιντερνετ είναι ο τομέας δικαίου που ασχολείται με τη σχέση του Διαδικτύου με τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, του λογισμικού, του υλικού και των συστημάτων πληροφοριών (IS).

Οι νόμοι για τον κυβερνοχώρο αποτρέπουν ή μειώνουν τις ζημίες μεγάλης κλίμακας από τις εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο προστατεύοντας την πρόσβαση στις πληροφορίες, την ιδιωτική ζωή, τις επικοινωνίες, την πνευματική ιδιοκτησία (IP) και την ελευθερία του λόγου που σχετίζεται με τη χρήση του Διαδικτύου, ιστοτόπων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, λογισμικού και υλικού, όπως συσκευές αποθήκευσης δεδομένων. Η αύξηση της κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό νομικών θεμάτων παγκοσμίως. Επειδή οι νόμοι για τον κυβερνοχώρο ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τη χώρα, η επιβολή είναι δύσκολη και η αποκατάσταση κυμαίνεται από πρόστιμα μέχρι φυλάκιση.