Το δίκαιο του ιντερνετ είναι ο τομέας δικαίου που ασχολείται με τη σχέση του Διαδικτύου με τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, του λογισμικού, του υλικού και των συστημάτων πληροφοριών (IS).

Οι νόμοι για τον κυβερνοχώρο αποτρέπουν ή μειώνουν τις ζημίες μεγάλης κλίμακας από τις εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο προστατεύοντας την πρόσβαση στις πληροφορίες, την ιδιωτική ζωή, τις επικοινωνίες, την πνευματική ιδιοκτησία (IP) και την ελευθερία του λόγου που σχετίζεται με τη χρήση του Διαδικτύου, ιστοτόπων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, λογισμικού και υλικού, όπως συσκευές αποθήκευσης δεδομένων. Η αύξηση της κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό νομικών θεμάτων παγκοσμίως. Επειδή οι νόμοι για τον κυβερνοχώρο ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τη χώρα, η επιβολή είναι δύσκολη και η αποκατάσταση κυμαίνεται από πρόστιμα μέχρι φυλάκιση.

Λέξεις κλειδιά:

δικηγοροι ιντερνετ

Τι είναι η νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο;

Ο νόμος για τον κυβερνοχώρο, γνωστός ως “νόμος για το διαδίκτυο”, είναι ο τομέας δικαίου που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Υπάρχουν νόμοι για τον κυβερνοχώρο που είναι ποινικοί νόμοι και υπάρχουν νόμοι για τον κυβερνοχώρο που είναι αστικοί νόμοι. Κάθε νόμος ή κανονισμός που αφορά το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, smartphones, το διαδίκτυο και άλλες συναφείς τεχνολογίες είναι η νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο.

Ο νόμος για τον κυβερνοχώρο ονομάζεται επίσης ψηφιακός νόμος. Όποτε αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζουν και οι νόμοι που διέπουν την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν.

Η Νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη δικαίου

Οι νόμοι για τον κυβερνοχώρο εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Κάποιοι νόμοι προστατεύουν τους πολίτες από το να γίνουν θύματα εγκλήματος μέσω αδίστακτων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Άλλοι νόμοι δημιουργούν κανόνες για το πώς άτομα και εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν υπολογιστές και το διαδίκτυο. Οι νόμοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δραστηριοτήτων, αλλά όλες εμπίπτουν στην ευρεία κατηγορία του νόμου για τον κυβερνοχώρο. Οι βασικοί τομείς της νομοθεσίας για τον κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν:

Απάτη

Οι καταναλωτές βασίζονται στη νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο για την προστασία τους από την ηλεκτρονική απάτη. Υπάρχουν νόμοι για την αποτροπή κλοπής ταυτότητας, κλοπής πιστωτικών καρτών και άλλων οικονομικών εγκλημάτων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Το άτομο που διαπράττει κλοπή ταυτότητας ενδέχεται να αντιμετωπίσει αστικές ποινικές κατηγορίες. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν μια αστική αγωγή που θα ασκηθεί από ένα θύμα. Οι δικηγόροι στον κυβερνοχώρο εργάζονται τόσο για τη δίωξη όσο και για την υπεράσπιση εναντίον ισχυρισμών για απάτη μέσω του διαδικτύου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το διαδίκτυο έχει καταστήσει ευκολότερες τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πρώτες ημέρες της ηλεκτρονικής επικοινωνίας κατέστησαν τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων τόσο εύκολες όσο το να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί σε μια ιστοσελίδα κοινής χρήσης αρχείων. Τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις χρειάζονται δικηγόρους για να ασκήσουν αγωγή για την επιβολή της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας του νόμου για τον κυβερνοχώρο που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ατόμων και των εταιρειών να επωφελούνται από τα δημιουργικά τους έργα.

Δυσφήμηση

Πολλοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να πουν πράγματα που είναι αναληθή, μπορεί να θεωρηθούν και ως δυσφήμηση. Οι νομοθεσία για την δυσφήμησης  προστατεύει τα άτομα από ψευδείς δημόσιες δηλώσεις που μπορούν να βλάψουν μια επιχείρηση ή την προσωπική φήμη κάποιου.

Παρενόχληση και παρακολούθηση

Όταν ένα άτομο προβαίνει σε επανειλημμένες ή απειλητικές δηλώσεις για κάποιον άλλο στο διαδίκτυο, μπορεί να παραβιάζει τόσο την αστική όσο και την ποινική νομοθεσία. Οι δικηγόροι στον κυβερνοχώρο διώκουν και υπερασπίζονται ανθρώπους όταν η παρακολούθηση συμβαίνει χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ελευθερία του λόγου

Ένας σημαντικός τομέας της νομοθεσίας για τον κυβερνοχώρο είναι η ελευθερία του λόγου. Αν και οι νόμοι για τον κυβερνοχώρο απαγορεύουν συγκεκριμένες συμπεριφορές στο διαδίκτυο, οι νόμοι για την ελευθερία του λόγου επίσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκφράζουν τη γνώμη τους. Οι δικηγόροι ιντερνετ  και ηλεκρονικού εγκληματος πρέπει να συμβουλεύουν τους πελάτες τους για τα όρια της ελευθερίας του λόγου.

Εμπορικά μυστικά

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο συχνά βασίζονται στη νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο για την προστασία των εμπορικών τους απορρήτων. Για παράδειγμα, η Google και άλλες ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανάπτυξη των αλγορίθμων που παράγουν αποτελέσματα αναζήτησης. Αφιερώνουν επίσης πολύ χρόνο στην ανάπτυξη άλλων χαρακτηριστικών, όπως χάρτες, έξυπνη βοήθεια και υπηρεσίες αναζήτησης για να ονομάσουν μερικούς. Οι δικηγόροι στον κυβερνοχώρο βοηθούν τους πελάτες τους να προσφεύγουν σε νομικές διαδικασίες, όπως απαιτείται, προκειμένου να προστατεύσουν τα εμπορικά τους μυστικά.

Συμβάσεις και Εργατικό Δίκαιο

Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί που λέει ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης μιας ιστοσελίδας, έχετε χρησιμοποιήσει τη νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο. Οι συμβάσεις προστατεύουν ιδιώτες και εταιρείες καθώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία και δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού στις συμβάσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν μόνο μια μικρή, τοπική γεωγραφική περιοχή. Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται στο διαδίκτυο, ο τρόπος με τον οποίο οι δικηγόροι συντάσσουν αυτές τις συμφωνίες και ο τρόπος με τον οποίο τα δικαστήρια τις επιβάλλουν μπορεί να αλλάξουν. Οι δικηγόροι πρέπει να εργάζονται για να εκπροσωπούν τα καλύτερα συμφέροντα των πελατών τους σε τομείς δικαίου που ενδέχεται να μην έχουν διευθετηθεί ακόμη.

Ένας άλλος τομέας της νομοθεσίας για τον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι οι διαφορές τομέα. Όταν τα κόμματα διαφωνούν για το ποιος κατέχει ή ποιος πρέπει να κατέχει μια ιστοσελίδα, ενδέχεται να παρεμβαίνουν οι διαδικτυακοί δικηγόροι. Οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών δικαστηρίων μπορεί να περιλαμβάνουν την επιδίωξη χρηματικής αποζημίωσης ή τη λήψη προσωρινών μέτρων για την πρόληψη της επιγραμμικής συμπεριφοράς από άλλο μέρος.

Μελλοντικά θέματα και θέματα

Τα θέματα και τα ερωτήματα της νομοθεσίας για τον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να αυξάνονται και να αλλάζουν. Νομοθέτες και επιχειρηματικοί ηγέτες συνεχίζουν να συζητούν και να συζητούν για το πώς θα πρέπει να επιτρέπεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η ουδετερότητα του δικτύου αποτελεί αντικείμενο συνεχούς δημόσιας συζήτησης. Οι δικηγόροι του κυβερνοχώρου μπορούν να συνηγορούν υπέρ των πελατών τους προσεγγίζοντας νομοθέτες για να εξηγήσουν τη θέση τους και να ζητήσουν νόμους που θα τους ωφελήσουν. Άλλοι διαδικτυακοί δικηγόροι μπορεί να εκπροσωπούν ομάδες δημόσιου συμφέροντος. Οι δικηγόροι στον κυβερνοχώρο αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά με το ποιοι πρέπει να είναι οι νόμοι σε αυτόν τον τομέα δικαίου.